De letterlijke betekenis van de afkorting WHOIS betekent wie is. Met behulp van WHOIS kunnen gegevens over een domeinnaam worden achterhaald door een verzoek aan de database waarin alle domeinnamen zijn geregistreerd. De gegevens die in de database staan zijn publieke gegevens over de contactpersoon van de domeinnaam en kunnen door een ieder worden ingezien en dus ook opgevraagd.