SEO is het optimaliseren van websites (en apps) bij het gebruik maken van zoekmachines. SEO is de afkorting van Search Engine Optimization, wordt ook wel zoekmachine optimalisatie genoemd. Hoewel het vaak wordt aangegeven dat men graag SEO-teksten verwacht van een tekstschrijver is het voor deze groep niet duidelijk hoe zoekmachines precies de zoekvolgorde van resultaten bepalen. Men weet wel dat het op een automatische manier plaats vindt met behulp van search ranking factors. Aan deze factoren wordt een ranking toegekend. In totaal zijn er ruim twee honderd rankingfactoren, die de volgorde van de websites op de zoekmachines bepalen. Hoewel is geprobeerd deze factoren te ordenen naar belang is dit niet geheel duidelijk en verschilt het regionaal. Hierdoor is het ook mogelijk voor kleinere bedrijven om in de eigen regio te vinden via de zoekmachines.