KPI is de afkorting van Key Performance Indicator (Uitgebreide toelichting van een KPI op Wikipedia). Naar het Nederlands vertaald betekent dat kritieke prestatie indicator. Het begrip KPI is een indicator om de prestaties van een bedrijf/webshop of van een bepaalde reclamecampagne te meten. Met behulp van deze indicator is het mogelijk om de lange termijn doelen zichtbaar te maken en de voortgang te waarborgen. De KPI maakt met behulp van de statistieken duidelijke beelden van hoe de webshop ervoor staat. Een KPI is kwantitatief en meet of een doelstelling of een Kritische Succesfactor (KSF).